ഇടുക്കി മൂന്നാര്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ട 30 സ്ഥലങ്ങൾ

ഇടുക്കി മൂന്നാര്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ട 30 സ്ഥലങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു ഹില്‍ സ്‌റ്റേഷനാണ് മൂന്നാര്‍. ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മൂന്നാറിനെ ആദ്യഅനുഭവത്തില്‍ത്തന്നെ നമ്മള്‍ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുപോകും. പശ്ചിമഘട്ടമലനിരകളിലാണ് മൂന്നാറിന്റെ സ്ഥാനം. മധുരപ്പുഴ, നല്ലത്തന്നി, കണ്ടലി എന്നിങ്ങനെ…

KSRTC Kerala New Service to Kumily Via Gavi

KSRTC Kerala New Service to Kumily Via Gavi

കേരളത്തിലെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട മനോഹരമായ ബസ് യാത്രയാണ് പത്തനംതിട്ട മുതൽ ഗവി വഴി കുമളി വരെ പോകുന്ന KSRTC സർവീസ് ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ തിരക്കു കണക്കിലെടുത്തു കേരള റോഡ്…

  • 1
  • 2