Stay in the Middle of the Forest Periyar Tiger Reserve Watch Tower

Stay in the Middle of the Forest Periyar Tiger Reserve Watch Tower

കൊടും കാടിനു നടുവിൽ ഒരു ദിവസം. ചുറ്റും വന്യ മൃഗങ്ങൾ . പുറംലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ, ചുറ്റും വന്യ മൃഗങ്ങൾ മാത്രമായി ഒരു അടിപൊളി താമസം. തേക്കടി…